Skip to content

MUDr. Jaroslav Sýba – CV

Vzdělání

2001-2007 UK 2.LF FNM

2012 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru otorinolaryngologie (atestace)

2013 Certifikovaný kurz nástavbového oboru Dětská otorhinolaryngologie (nástavbová atestace)

Zaměstnání

2007-2012   ORL klinika UK 2.LF FNM – Sekundární lékař

2009-2012   Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta – Odborný asistent 

2012-2018 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UK 1.LF FNM

2015 Přijat jako odborný asistent (akademický pracovník) pro výuku na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UK 1.LF FNM

Zaměření v ORL oboru

Sonografie a chirurgie štítné žlázy

Sonografie, endoskopie a operativa slinných žlaz

Endoskopie a endoskopické operace v ORL oblasti – zejména hrtanová chirurgie

Onkologická problematika v ORL oblasti a její základní chirurgie

Dysfagiologická problematika – vedoucí dysfagiologické ambulance FN Motol

Problematika a operativa dětských pacientů – kde je držitel i specializační zkoušky-atestace

Základní rhinologická operativa

Audiologie a základní ušní chirurgie

Vestibulární problematika – poruchy rovnováhy