Skip to content

MUDr. Irena Sýbová – CV

Vzdělání a praxe

1. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy

Po ukončení lékařské fakulty nastoupila na kliniku, kde probíhalo postgraduální vzdělávání v oboru ORL a čelistní chirurgie. V rámci postgraduálního vzdělávání absolvovala i zahraniční stáž ve Švýcarsku a audiologické školení.

Postgraduální vzdělání zakončila dvěma atestacemi v oboru ORL. Po úspěšném složení atestačních zkoušek plynule přešla do ambulantního provozu, kde pracuje až dodnes a pravidelně se účastní vzdělávacích akcí.